صفحه اصلی / اخبار / * تبریک *
Labbaf

* تبریک *

 جناب آقاي دكتر لباف خانيكي

انجمن علمي باستان­شناسي ايران انتصاب شايسته حضرتعالي به سمت مديركل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان خراسان رضوي را صميمانه تبريك گفته و از ايزد منان توفيقات روزافزون براي ارتقاء جايگاه باستان شناسي و فرهنگ  ايران زمين خواستار است. اميد است كه مديريت كلان ميراث فرهنگي كشور در ادامة انتصابات استاني، همچون مورد اخير اصل شايسته سالاري و تخصص گرايي را سرلوحة كار خود قرار دهد.

روابط عمومي انجمن علمي باستان­شناسي ايران

پاسخ دهید