صفحه اصلی / اخبار / تاریخ و سکه‌های ساسانی منتشر شد
IMG_20170414_224201

تاریخ و سکه‌های ساسانی منتشر شد

تاریخ و سکه‌های ساسانی نوشتۀ دکتر آندرئا گاریبلدی از دانشگاه بولونیای ایتالیا با ترجمۀ شاهین آریامنش دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوران تاریخی منتشر شد.

این کتاب دربارۀ ۶۹ سکۀ ساسانی در مجموعۀ سکه‌شناسی میلان است که تقریباً به تمام دورۀ ساسانیان از برآمدن اردشیر اول به تخت (۲۲۴ میلادی) تا خسرو دوم (۵۹۰-۵۹۱ تا ۶۲۸ م) منسوب می‌شود. در این مجموعه دو سکۀ فراساسانی نیز به دورۀ نخست فرمانروایی عرب‌ها در ایران نسبت داده شده است. این سکه‌ها در ادبیات سکه‌شناسی جدید به‌عنوان سکه‌های عرب−ساسانی  نامیده شده‌اند که در آنها یک درهم مربوط به حاکم فارس المهلب بن ابی صفره و نیم‌درهمی خلیفۀ عباسی تبرستان عمر بن العلا وجود دارد.
IMG_20170414_224201

پاسخ دهید