صفحه اصلی / اخبار / برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرس
۸۲۵۳۷۰۴۵-۷۱۶۲۶۶۳۷

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرس

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، از اعضای پیوسته انجمن علمی باستان‌شناسی ایران دعوت می‌شود در مجمع عمومی انجمن که روز یکشنبه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل ساختمان شماره ۲ مؤسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران در خیابان ۱۶ آذر خیابان پورسینا تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

ارائه گزاش فعالیت‌های انجمن

ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن

تعیین روزنامه رسمی

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس

روابط عمومی انجمن باستان‌شناسی ایران

پاسخ دهید