صفحه اصلی / اخبار / مجمع عمومی انجمن برگزار شد
irannsr-news-9

مجمع عمومی انجمن برگزار شد

مجمع عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران با توجه به حد نصاب نرسیدن در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، برای بار دوم در روز یکشنبه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸/۳۰ در محل ساختمان شماره ۲ مؤسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران در خیابان ۱۶ آذر خیابان پورسینا با حضور سرکار خانم آموزگار نمایندۀ محترم کمیسیون‌ انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.

در این نشست پس از انتخاب اعضای هییت رئیسۀ سنی، براساس دستور جلسه، نخست دکتر سیدمهدی موسوی رئیس هیئت مدیرۀ انجمن، گزاشی از فعالیت‌های انجمن در دورۀ دوم از آذرماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۶ ارائه کرد. پس از آن گزارش عملکرد مالی انجمن را در دورۀ دوم از آذرماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۶ بازرس انجمن دکتر رضا ناصری بیان کرد.

در ادامه مقرر شد روزنامه رسمی انجمن از روزنامه وطن امروز به روزنامه همشهری تغییر کند که با موافقت اکثریت حاضران تصویب شد.

در ادامه شماری از اعضای پیوسته انجمن برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اعلام نامزدی کردند.

اعضای پیوسته‌ای که نامزد عضویت در هئیت مدیره انجمن شدند 

 1. دکتر مجید منتظر ظهوری
 2. دکتر جواد حسین‌زاده ساداتی
 3. دکتر مژگان جایز
 4. دکتر مهرداد ملکزاده
 5. دکتر حامد وحدتی‌نسب
 6. دکتر سیدمهدی موسوی
 7. دکتر سرور خراشادی
 8. دکتر مصطفی ده‌پهلوان
 9. دکتر رضا ناصری

اعضای پیوسته‌ای که نامزد عضویت در بازرسی انجمن شدند

 1. دکتر سعدی سعیدیان
 2. مرتضی خانی‌پور

 در ادامه نشست نامزدان هیئت مدیره و بازرسی در زمانی که به آنان داده شد به معرفی خود پرداختند و سپس انتخابات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسی انجمن با حضور سرکار خانم آموزگار نمایندۀ محترم کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد که پس از رای‌گیری مخفی، افراد زیر به‌ترتیب رای به عضویت هیئت مدیره و بازرسی درآمدند.

منتخبان هیئت مدیره

 1. دکتر سیدمهدی موسوی؛
 2. دکتر مصطفی ده‌پهلوان؛
 3. دکتر جواد حسین‌زاده ساداتی؛
 4. دکتر رضا ناصری؛
 5. دکتر مجید منتظر ظهوری؛
 6. دکتر مهرداد ملکزاده (عضو علی‌البدل اول)؛
 7. دکتر مژگان جایز (عضو علی‌البدل دوم)؛

منتخبان بازرسی

 1. مرتضی خانی‌پور
 2. دکتر سعدی سعیدیان (علی‌البدل).

روابط عمومی انجمن علمی باستانشناسی ایران

پاسخ دهید