صفحه اصلی / اخبار / انجمن‌های علمی حل مشکلات کشور را در دستور کار خود قرار دهند
۱۴۱۶۵۵۵۵۰۲۲۳۴_farhadi-th4

انجمن‌های علمی حل مشکلات کشور را در دستور کار خود قرار دهند

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه انجمن‌های علمی حل معضلات و مشکلات کشور را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و خروج از رکود الزامی است که به مباحث علم و دانش توجه ویژه‌ای شود که البته در این زمینه صحبت‌های زیادی می‌کنند، اما چشم امید ما به شما اندیشمندان و دانشمندان است.

وی تاکید کرد: انجمن‌های علمی باید برای رفع مشکلات کشور اظهارنظر و تحقیق کنند و من می‌گویم که وزارت علوم خانه شماست و شما می‌توانید به وزارت علوم کمک زیادی کنید.

ایسنا

پاسخ دهید