صفحه اصلی / اخبار / ارزیابی انجمن در سال ۱۳۹۵
۶۵۳_orig

ارزیابی انجمن در سال ۱۳۹۵

💢 رتبه B انجمن علمی باستان شناسی ایران

کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملکرد انجمن را در سال ۱۳۹۵ ارزیابی کرد که انجمن علمی باستان شناسی ایران با ۵۰۷٫۵ امتیاز از چهار رتبه D، C، B، A، رتبه B را به دست آورد.

پاسخ دهید