صفحه اصلی / اخبار / ارتقای رتبۀ انجمن علمی باستان‌شناسی ایران
75820201413110

ارتقای رتبۀ انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

 

شادباش ارتقای رتبۀ انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

براساس ارزيابی کميسيون انجمن‌های علمی ايران از فعاليت انجمن‌های علمی در سال 1392، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، توانست به رتبۀ B ارتقا یابد. طبق اين ارزيابی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، با کسب 505 امتياز در سال 1392 از رتبۀ C به رتبۀ B ارتقا يافت. با شادباش اين دستاورد به همۀ اعضای ارجمند انجمن، اميد است همفکری و همکاری هرچه بيشتر اعضا، انجمن را در حفظ روند رو به رشد فعلی ياری رساند.

 

روابط عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

 

پاسخ دهید